İyotun Önemi

İyot eksik olan alanlarda tiroid bezi oldukça büyük olabilir, bu duruma endemik guvatr denir. Fiziksel büyüme ve gelişmenin yanı sıra beyin gelişimi (endemik kretinizm) sorunları oluşur, tiroid hormonu eksikliği (konjenital hipotiroidizm) bebekde ciddi sorunlar meydana gelebilir. Birçok gelişmiş ülkede, yenidoğan rutin yenidoğan taramasının bir parçası olarak konjenital hipotiroidi açısından test yapılmaktadır. Konjenital hipotiroidi olan çocukların normal büyüme ve gelişimi levotiroksin verilmesi ile kolaylaştırılır. Tiroksin insanlarda metabolizma ve büyüme düzenlenmesi için çok önemlidir.

Kemik

Kemik remodeling ( veya kemik metabolizması) olgun kemik dokusunun kemik erimesi ve bunun tekrar yapımı şeklinde bir döngüden oluşmaktadır.. Bu süreçler aynı zamanda normal insan aktiviteleri sırasında meydana yeniden değişimler veya kırık gibi yaralanmalarda hasarı yeniden yapılandırma şeklinde kontrol eder. Bu tadilat mekanik yüklenme ve fonksiyonel taleplere cevap verir. Yaşamın ilk yılında, iskeletin neredeyse tamamı değiştirilir. Yetişkinlerde bu yenilenme olayı yaklaşık % 10 geriler. Bazı hastalıklar kemik yapımını azaltırken bazı durumlar da yıkımını artırarak hem kemik iç yapısını hem de kemik kalitesini bozmaktadır.