Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklarında Yapılan Testler

Laboratuvar Testleri

 • ACTH (Adrenokortikotropik hormon)
 • Aldosteron, renin
 • Kalsitonin, CEA
 • Kalsiyum
 • Katekolaminler, Plazma ve İdrarda
 • Kortizol, tükrük kortizol, idrar kortizol
 • DHEAS (Dehidroepiandrosteron Sülfat)
 • Elektrolitler
 • Östrojen
 • FSH (Folikül uyarıcı hormon)
 • GH (Büyüme hormonu )
 • hCG (İnsan koriyonik gonadotropin)
 • IGF-1 (İnsüline benzer Büyüme Faktörü-1)
 • LH (Lüteinleştirici hormon)
 • Metanefrinler, Plazmada Serbest
 • Metanefrinler , İdrar
 • Progesteron
 • Prolaktin, makroprolaktin
 • PTH (Paratiroid hormon)
 • T3 (Triiodotironin)
 • T4 (Tiroksin)
 • Testosteron, insülin, HOMA-IR
 • TSH (Tiroid uyarıcı hormon)

Dinamik Testler

 • OGTT 2 SAATLİK
 • OGTT 3 SAATLİK
 • GESTASYONEL 50 GRAMLIK OGTT
 • GESTASYONEL 100 GRAMLIK OGTT
 • UZAMIŞ AÇLIK TESTİ
 • SU KISITLAMA TESTİ
 • TRH- TSH YANITI
 • TRH- PRL YANITI
 • ACTH’A KORTİZOL YANITI
 • ACTH’A 17OHPROGESTERON YANITI
 • LHRH TESTİ
 • PREGNYL TESTİ
 • İNSULİNE ACTH YANITI
 • İNSULİNE KORTİZOL YANITI
 • İNSULİNE GH YANITI
 • L-DOPAYA GH YANITI
 • 1 MG DEXAMETASONE SUPRESYON
 • 2 MG DEXAMETASONE SUPRESYON (2 GÜN)
 • 8 MG DEXAMETASONE SUPRESYON (2 GÜN)
 • GLUKOZ- GH YANITI
 • GLUKOZ ACTH - KORTİZOL YANITI
 • IPSS
 • ADRENAL VENÖZ ÖRNEKLEME

Laboratuvar testleri dışındaki tetkikler

 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
 • Bilgisayarlı tomografi (BT)
 • Ultrasonografi
 • Radyoizotop tarama

GENETİK İNCELEMELER