Diyabet

Diyabet toplumda yaygın olarak bulunan bir hastalıktır. Diyabetes mellitus (DM), uzun bir süre boyunca yüksek kan şekeri düzeylerinin olduğu metabolik hastalıklar grubudur. Vücutda bulunan yüksek kan şekeri belirtileri arasında sık idrara çıkma, susama ve açlık hissinin artması sayılabilir. Eğer tedavi edilmezse, diyabet birçok soruna neden olabilir. Akut (hızla gelişen) komplikasyonlar arasında diabetik ketoasidoz ve nonketotik hiperozmolar koma, hipoglisemi sayılabilir. Ciddi kan şekeri yüksekliği sonucu uzun dönemde kardiyovasküler hastalık, felç, kronik böbrek yetmezliği, ayak ülseri ve gözlere zarar verebilir.

Diyabet ya pankreasdan yeterli insülin salgılanmasında sorun sonucu veya vücut üretilen insülinin etki yapmasında sorun nedeniyle oluşabilir.

Eğer yeterli insülin üretemeyen bir pankreas yetmezliği varsa bu durumda Tip 1 diyabetden bahsedilir. Bu forma daha önceleri "insüline bağımlı diyabet" (IDDM) ya da "çocukluk diyabeti" olarak ad verildi. Tip 2 diyabet ise insülin direnci şeklinde başlar ve zaman içinde pankreas insülin salgılama yeteneğinde azalma sonucu başlar. Hastalık ilerledikçe insülin eksikliği de gelişebilir. Bu form, daha önce " insüline bağımlı olmayan’’ "(NIDDM) veya" yetişkin başlangıçlı diyabet " diyabet olarak anılırdı. Burada tetikleyici nedenler arasında aşırı vücut ağırlığı ve yetersiz egzersiz ön plana çıkmaktadır.

Gestasyonel diyabet (gebelik diyabeti) üçüncü ana şeklidir ve diyabet öyküsü olmayan hamile kadınlarda gebelik sırasında yüksek kan şekeri seviyesini tanımlamaktadır.